Program:

Kl. 18.00 Messe i kappellet

Kl. 18.30 lav selv pizza og spisning

Kl. 20.30 udendørs aktivitet

Kl. 22.00 farvel og på gensyn

Plan for SPUK Generalforsamling 11. november 2022

SPUKs Generalforsamling d. 11/ 11 2022: plan

> Kl. 17.30 mødes og lære hinanden at kende
> Kl. 18.00 messen
> Kl. 18.30 aftensmad
> Kl. 19.00 mødet starter ( se dagsorden)
> Kl. 20.30 farvel og på gensyn
>
> Mvh.
> Uyen

Dagsorden for SPUK generalforsamling 11 november 2022:

TID OG STED: kl. 19.00 - 20.30

11.11.2022

Menighedslokalet

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent:
Referent:
2. Beretning af årets aktiviteter
3. Godkendelse af regnskab 2021
4. Valg af bestyrelse 2022
5. Aktiviteter det kommende år
6. Valg af 2 delegerede til DUKs Årsmøde d. 25.-27. november 2022
7. Eventuelt