Indtryk fra festmessen for Jomfru Marias optagelse i himlen d. 15. august 2021.

Efter messen gik menigheden procession til Mariamonumentet.