"Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,

skal aldrig vandre i mørket, men have lysets lys."

- Johannesevangeliet 8:12