KIRKESKAT

HVORFOR BETALE KIRKESKAT?

Man hjælper Kirken ... 

Takket være medlemmernes økonomisk støtte kan vort bispedømme nu - og fremover - udføre sit arbejde.

Med alles opbakning til kirkeskatteordningen bliver bispedømmet i stand til at klare de udgifter, vi rent faktisk har - herunder: 

  • vedligeholdelse af vore kirker og bygninger
  • løn til præster og øvrige ansatte
  • udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
  • lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
  • hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene.

... og man hjælper sin menighed

Når man indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går de 

  • 600 kroner går tilbage til ens menighed 
  • 250 kroner går til præsternes lønninger
  • 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

 

(Kilden: Bispedømmets hjemmesiden)