NYE MESSETIDER

Nu hvor pastor Fabrizio Milazzo også skal være konstitueret sognepræst ved Sankt Nikolaj Kirke i Hvidovre, er der ændringer i messetider i Skt. Pauls Kirke.
 

  • Messe om lørdagen 17:00 udgår (der er dog fortsat messe på vietnamesisk den første lørdag i måneden)

     
  • SØNDAG HØJMESSE BLIVER
    KL. 11:00 fra den 10. september!

    (OBS! der er ligeledes også ændringer i undervisning for 1. kommunikanter. Se opslagstavlen eller under Undervisning her på hjemmesiden).

Tirsdag 19. september er både tilbedelsen om messen aflyst.

Se billeder fra KÆKs arrangement d. 12. sept under punktet KÆK.

UNDERVISNING FOR 1. KOMMUNION 2024

Skal dit barn starte i 2. klasse? Så begynder undervisningen den 3. september 2023, som forberedelse til modtagelse af 1. Hellige Kommunion.

Du kan tilmelde dit barn ved at udfylde tilmeldningsblanket som forefindes i våbenhuset, eller downloade den under punket Undervisning på hjemmesiden.

HUSK: at sende/vedhæfte en kopi af dåbsattesten til sognepræst Fabrizio.

UNDERVISNING FOR FIRMELSE 2023/2024

Undervisning foregår hver fredag fra 16:15 til 17:15 - undtagen skolens efterår-/vinter-/juleferie!

Hvis du starter i 7. eller 8. klasse i år, vil vi gerne inviterere dig til undervisning, før du evt. kan modtage Firmelsens sakramente til næste år (2024)

Henvend dig til sognepræst Fabrizio Milazzo.

Kom og syng med!

Skt. Pauls menighed har brug for din stemme ved orglet om søndagen.

Det behøver ikke at være hver søndag. Det vigtigste er, at du har lyst til og kan synge.

Vi forsøger at udvide gruppen så vi kan udarbejde en vagtplan, og derved blive bedre dækket ind med korsangere om søndagen.

Vi mødes 20 minutter før messen for at varme stemmerne op og øve dagens sange og salmer.

Kom og vær med i koret til glæde for menighedens fælleskab ved messen i Skt. Pauls Kirke.

Messetider i Skt. Pauls Kirke (bemærk: nye messetider fra 3. september 2023)

Tirsdag: tilbedelse og rosenkrans fra kl 9, messe kl 10

(bemærk: når der er KÆK bortfalder både tilbedelse og rosenkrans. Messen vil så blive kl 11.30)

Fredag: tilbedelse kl 17.30, messe kl 18

(Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00)

Søndag: Højmesse kl 11

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Søndag før Messen eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

 

 

Vi holder kirkekaffe efter hver
søndags messe ca. kl. 12 til 13:00.
En hyggestund med tid til snak.

En uformel forlængelse af gudstjenestens fælleskab med mulighed for en snak med folk, man kender, eller for at stifte nye bekendtskaber.

Men vi har brug for frivillige kaffebrygger. Så skriv jer på listen som findes pt. på opslagstavlen i våbenhuset.

Kontakt

Besked til menighedsrådet kan sendes til:  sktpaulskirke@gmail.com
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Bemærk: mails bliver ikke sendt til præsterne! Vil man skrive til præsterne, brug venligst deres e-mail adresse.