KÆK efterårsprogram 2024

Programmet findes under faneblad KÆK :)

Nyt om Sankt Vincent Grupperne:

Vores sogn har en del medlemmer af Sankt Vincent Grupperne, men ledelsen har ikke mailadresse på alle. Derfor bringer vi et linkt til deres hjemmeside, hvor man kan læse om deres støtte til forskellige projekter og evt. opdatere sine oplysninger.
(Klik på den blå firkant nederst) Linket kan også findes under rubrikken Om Kirken>>>Links

Kort om Sankt Vincent Grupperne:
Sankt Vincent Grupperne yder humanitært hjælpearbejde i primært udviklingslande til fordel for de fattigste. Vi fokuserer på hjælp til mindre projekter – projekter, som oftest ’glemmes’ af de større organisationer. Vi får mange breve fra vores bidragsmodtagere, hvor de giver udtryk for, at hjælpen virkeligt lindrer nøden for fattige børn, familier, ældre, handicappede og syge. Sankt Vincent Grupperne støtter uanset race, tro, køn eller nationalitet.

1. KOMMUNION & FIRMELSEN 2025

  • Infomøde for 1. Kommunion i 2025:

    MANDAG 12. AUGUST 2024 KL. 17:30 (Husk kopi af dåbsattesten)

     
  • Infomøde for Firmelse i 2025:

    MANDAG 12. AUGUST 2024 KL. 19:00 (Husk kopi af dåbsattesten)

Kom og syng med!

Skt. Pauls menighed har brug for din stemme ved orglet om søndagen.

Det behøver ikke at være hver søndag. Det vigtigste er, at du har lyst til og kan synge.

Vi forsøger at udvide gruppen så vi kan udarbejde en vagtplan, og derved blive bedre dækket ind med korsangere om søndagen.

Vi mødes 20 minutter før messen for at varme stemmerne op og øve dagens sange og salmer.

Kom og vær med i koret til glæde for menighedens fælleskab ved messen i Skt. Pauls Kirke.

Messetider i Skt. Pauls Kirke

 

Fredag 24. maj er både tilbedelsen og messen aflyst.

Søndag 26. maj valfarter menigheden til Åsebakken,  dvs. at 11-messen i Skt Paul Kirke fejres ikke

 

Tirsdag: tilbedelse og rosenkrans fra kl 9, messe kl 10

(bemærk: når der er KÆK bortfalder både tilbedelse og rosenkrans. Messen vil så blive kl 11.30)

Fredag: korsvejandagt kl 17.30, messe kl 18

(Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00)

Søndag: Højmesse kl 11

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Søndag før Messen eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

 

 

Vi holder kirkekaffe efter hver
søndags messe ca. kl. 12 til 13:00.
En hyggestund med tid til snak.

En uformel forlængelse af gudstjenestens fælleskab med mulighed for en snak med folk, man kender, eller for at stifte nye bekendtskaber.

Men vi har brug for frivillige kaffebrygger. Så skriv jer på listen som findes pt. på opslagstavlen i våbenhuset.

Kontakt

Besked til menighedsrådet kan sendes til:  sktpaulskirke@gmail.com
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Bemærk: mails bliver ikke sendt til præsterne! Vil man skrive til præsterne, brug venligst deres e-mail adresse.