Første kommunionsundervisningen genstarter d. 7. marts. kl. 11.00 i en ny form

Første kommunionsundervisningen genstarter d. 7. marts. kl. 11.00 i en ny form.
Undervisningen forgår kun i kirken og som en messe eller andagt.

Der bliver mulighed for at stoppe op og forklare de enkelt led af messen undervejs og forskellige emner tager vi under prædikenen.

Vi skal holde to meters afstand derfor er det kun muligt for børnene at have en af forældrene med, hvis det ønskes. Kommer der flere bedes de sidde bagerst i kirken, da de fleste rækker er reserveret børnene.

Undervisningen varer nok lidt længere end en almindelig messe.

Nærmere besked sendes ud på mail.

1. Kommunion

Skal dit barn starte i 2. klasse? Så begynder undervisningen snart.
Sankt Pauls Kirke i Høje Tåstrup
indbyder til undervisning, som forberedelse til modtagelse af 1.Hellige Kommunion.

Du kan tilmelde dit barn ved at udfylde tilmeldningen nedenfor, eller hente blanketten på linket.

HUSK: at sende en kopi af dåbsattesten til P. Fabrizio