Menighedsrådet har nu konstitueret sig sådan:

Formand: Preben Jensen
Næstformand: Kim Ngoc Hoang
Sekretær: Thuy Hoang Dinh
Medlemmer:
Diana Naaman
Mona Nasri
Elsbieta Barbara Potrykus

Joseph Ngoc Lam Ngo
 

Suppleanter:
1. suppleant: Mary Arulappu
2. suppleant : Svend Mejer