Om højmesserne i Sankt Pauls kirke: (Genåbning)

For at formindske risikoen for smitte bliver der fejret to messer i forbindelsen med højtider og søndage:
Kl. 10.00: for dem, hvis efternavn starter med A-L.
Kl. 11.00: for dem, hvis efternavn starte med M -Å

HUSK:
De almindelige regler om afstand og håndhygiejne mv. skal overholdes.
- Bænkene er mærkede med en streg, hvor man må sidde.
- Undgå at sidde lige bag ved hinanden.
- Familier må sidde sammen, hvis de er mindre end 10 personer. Gerne bagerst i kirken.
- Messerne er indtil videre uden sang, da det kræver større afstand.
- Kommunionen uddeles kun i hånden og kun i brødets skikkelse indtil videre.

Efter messen:
- Vær venlig at afspritte det område, du har siddet i og evt. ting, du har rørt ved. (Der står små kurve med sprit og papir rundt omkring i kirken).

 

Ny meddelelse: første kommunion udsat.

Kære Forældre,

På grund af den nuværende situation med "corona-restriktioner", hvor vi ikke ved hvordan og under hvilke betingelser og vilkår genåbningen vil foregå efter den 10. maj, har kateketerne og præsterne taget en fælles beslutning om at AFLYSE 1. Kommunionen, som var planlagt den  21 maj. Dette er den eneste beslutning, som vi på nuværende tidspunkt kan tage, og vi håber I er forstående overfor situationen.

Vi håber at kunne sætte en ny dato for 1.Kommunion snart. Vi regner med at det kan blive midt i september.

Hvis det bliver tilladt at samles i mindre grupper vil det være muligt at afholde undervisning med børnene. Det bliver nok nødvendigt for børnene, at vi mødes hver søndag i august og september til undervisning.

Vi følger med udviklingen af situationen og stoler på Gud som altid sørger for os! Fortsæt en velsignet påsketid!

Med venlig hilsen
Præster og Kateketer

Online undervisningen fortsætter som hidtil.

Live streaming af Messer fra Domkirken.

Sankt Ansgars kirke (domkirken) streamer søndagsmessen.

Messen kan ses her (åbner i et nyt vindue). Der er også mulighed for at se tidligere messen under punktet 'arkiv'. Dagens messe bliver senere tilgængelig her.

OBS! Førstekommunions undervisningen er AFLYST indtil videre.

Men vi fortsætter med opgaver på e- mail indtil videre.

Aflysning. KÆK

Katolsk Ældre Klubs arrangementer er aflyst indtil videre, pga. forebyggelse af smitte ved Coronavirus.

Skolemesser 2019 - 20:

Skolemesse og skolegudstjenester

i Sankt Pauls Kirke 2019-2020

 

September:

 • Ons. 25. sept. Kl. 10 - skolemesse

Oktober:

 • Fred. 4. okt. kl. 10 - skolemesse
 • Tirs. 22. okt. Kl. 10 - skolemesse

November

 • Ons. 6 nov. kl. 10 - skolemesse
 • Tirs. 26 nov. Kl. 10 - - skolemesse

December

 • Man. 2. dec. Kl. 12 - økumenisk advents-gudstjeneste
 • Tirs. 17. dec. Kl. 10 – skolemesse
 • Tors. 19. dec. Kl. 18 – Krybbespil
 • Fred. 20. dec. Kl. 10 – Krybbespil

Januar:

 • Ons. 8. jan. kl. 10 - skolemesse
 • Fred. 25. jan. – Paulus dag - økumenisk gudstjeneste

Februar:

 • Fred. 7 feb. kl. 10 - skolemesse

Marts Aflyst

April: Aflyst

Maj:

 • Tirs. 12. maj aflyst kl. 10 - skolemesse
 • Ons. 27 maj Kl. 10 - - skolemesse

Juni:

 • Ons. 3. juni - økumenisk pinse-gudstjeneste
 • Tirs. 16. juni Kl. 10 – skolemesse
 • Ons. 24. juni kl. 18. Dimissionsaften

Faste messetider:

Mandag: Ingen Messe.

Tirsdag: kl. 18.00: Messe. 

Onsdag:
Kl. 9.00: Tilbedelse og rosenkrans. 

Kl. 10.00: Messe
 

Torsdag:  Ingen Messe.


Fredag: Kl. 17.30: tilbedelse. Kl. 18.00: Messe
 

Lørdag: Kl. 17.00: Søndagsmesse.

Søndag: Kl. 10.00: Højmesse.

 

Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00.

 

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Søndag før Messen eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

Kontakt

Besked til menighedsrådet kan sendes til:  sktpaulskirke@gmail.com
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Bemærk: mails bliver ikke sendt til præsterne! Vil man skrive til præsterne, brug venligst deres e-mail adresse.

Om kirkeskat.

Se  menupunktet kirkeskat, hvor du kan tilmelde dig on-line eller downloade en formular.

Kirkens kor :

 

Vi har brug for dig, så kom og syng med.

Vi mødes kl. 09:30 hver søndag i menighedssalen og øver os på dagens salmer godt ledsaget af Kaspers kyndige hænder på klaveret.

Vi ses ...