mundbind

Opdaterede Retningslinjer for ansvarlig håndtering af COVID-19-tiltag i Den Katolske Kirke.

 • Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet. Krav om mundbind/visir gælder IKKE personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.
 • Krav om mundbind/visir gælder også ved gennemgang i kirkens lokaler eller brug af WC.
 • Det er IKKE længere et krav, at man bærer mundbind/visir, når man bevæger sig op til kommunion og tilbage til sin plads jf. kirkeministerets bekendgørelse den 29/10!
 • Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien Man kan, i henhold til Kirkeministeriets retningslinjer, bortvise folk, der ikke opfylder kravet om mundbind/visir
 • Brug af mundbind eller visir i forbindelse med møder, foredrag eller undervisning i menighedens lokaler Ovenstående krav om mundbind/visir gælder, hvis der er offentlig adgang til mødet.
  Ovenstående krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder IKKE, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang (fx menighedsrådsmøder).
  Krav om mundbind gælder IKKE for undervisere, kateketer, foredragsholdere mv.

  ***SIDST MEN IKKE MINDST -  HÅNDHYGIEJNE -  BRUG HÅNDSPRIT***
                       OG SPRIT BÆNKENE AF EFTER HVER MESSE!

KÆK aflyst!

OBS! På grund af Covid-19 restriktionerne bliver der IKKE afholdt KÆK aktiviteter resten af året!

Første kommunionsundervisningen

Undervisningen fortsætter efter planen, da det er en religiøs aktivitet, og vi sidder ned.

OBS! OBS! Nye messetider Søndage: Gældende fra søndag d. 6. september.

Fremover fejres to messer om søndagen:

Kl. 9.00: for dem, hvis efternavne begynder med  A - M og

Kl. 10.00: for dem, hvis efternavne begynder med N - Å.

Det sker for at begrænse smittefaren ved Covid -19.

For dem, der kan have svært ved at nå messen kl. 9.00 el 10 henvises til søndagsmessen om lørdagen kl. 17.00.

Første kommunion 2021 forældre info:

Infobrev 1.kommunion år 2020-2021 (fra forældremødet):

Velkommen. v/P. Fabrizio (sognepræst)

Præsentation af kateketer: P. Roberto (tlf. 30868921), Henrik (tlf. 29780504) Uyen (tlf. 31213103) Theresa (tlf. 30268055), Anna (kontaktperson vedr. info, aflysninger m.m. tlf. 23989472, email: anna.maivy@gmail.com)

• Undervisning.                                                                                                                                     

- Hvornår: Der er undervisning 1. og 3. søndag i hver måned kl.10.00-12.15. Første dag bliver 4. oktober 2020. Udover de fastlagte søndage har vi nogle ekstraordinært datoer, som børnene skal komme i kirken.

DUK-weekend 5-7. februar: fredag aften til søndag eftermiddag med overnatning. Læs mere om DUK via hjemmesiden Duk.dk

Retræte lørdag: Modtagelse af forsoningssakramenter, festmåltid, hygge mm.  (undervisningskalender udleveres senere)

Modtagelse af 1. Hellige Kommunion bliver Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj 2021

- Hvor: menighedssalen/ undervisningslokale

- Mål: at børnene kender Messen og kan deltage aktivt. At de bliver klar til at forenes med Jesus i hellige kommunion.

- Hvordan/ metode: bøn – emne – kort pause - aktivitet – bøn.                                                  

Vi synger og lærer nogle sange, når situationen ved Covid-19 tillader det.

Undervisning starter faktisk allerede ved søndagens Messe kl. 10. Her lærer barnet, hvordan det er at deltage aktiv under messen.  Barnet vil få udleveret et hæfte om messens liturgi, vi beder forældrene om at sidde med deres barn og hjælpe barnet med at deltage aktivt ved at svare og bede de bønner, der bedes under Messen. Vi reserverer pladser for 1.kommunion børn med deres forældre på de rækker der findes i venstre side af kirken.

Efter messen er der en pause på ca. 15 min., hvor barnet kan nyde deres medbragte mad, husk at medbringe en drikkedunk. Vi starter undervisning ca. kl. 11.15, her ringer vi børnene ind. Undervisningen slutter kl. 12.15

Det er vigtigt at jeres barn komme til alle gangene. Bliver barnet væk fra undervisningen for ofte, kan vi ikke være sikker på at barnet blive klar til modtagelse af 1. Hellige kommunionen.  

• kommunikation.

- Kontaktperson:  Er barnet forhindret i at komme til undervisning, bedes I giver Anna besked pr. mail/ sms. Ligeledes vil hun være den, som sender mail og skriver sms ud til alle vedr. undervisningen m.m.

- Info: info om undervisning kan hentes på hjemmesiden www.sktpaul.dk.

- COVID-19, vores restriktion: vi følger regeringens retningslinjer, spritter af ved indgang + holder afstand. Børnene bedes medtage sit pennalhus med blyanter, farveblyanter, og en saks.

• Tilmelding.

- Hvem/ hvornår: tilmeldingsblanket afleveres til P. Roberto eller vores sognepræst P. Fabrizio husk en kopi af dåbsattest. Tilmelding skal ske senest d. 4. oktober.  

- Undervisningsgebyr/ betaling: Det koster 500 kr. pr. barn. Betales kontant ved tilmelding. Beløbet bruges til udgifter til undervisningsmateriale, DUK-weekend inkl. medlemskab (375 kr.) og retræte lørdag.

 

Med venlig hilsen

Kateketerne

Live streaming af Messer fra Domkirken.

Sankt Ansgars kirke (domkirken) streamer søndagsmessen.

Messen kan ses her (åbner i et nyt vindue). Der er også mulighed for at se tidligere messen under punktet 'arkiv'. Dagens messe bliver senere tilgængelig her.

Faste messetider:

Mandag: Ingen Messe.

Tirsdag: kl. 18.00: Messe. 

Onsdag:
Kl. 9.00: Tilbedelse og rosenkrans. 

Kl. 10.00: Messe
 

Torsdag:  Ingen Messe.


Fredag: Kl. 17.30: tilbedelse. Kl. 18.00: Messe
 

Lørdag: Kl. 17.00: Søndagsmesse.

Søndag: Kl. 10.00: Højmesse.

 

Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00.

 

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Søndag før Messen eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

Kontakt

Besked til menighedsrådet kan sendes til:  sktpaulskirke@gmail.com
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Bemærk: mails bliver ikke sendt til præsterne! Vil man skrive til præsterne, brug venligst deres e-mail adresse.

Om kirkeskat.

Se  menupunktet kirkeskat, hvor du kan tilmelde dig on-line eller downloade en formular.

Kirkens kor :

 

Vi har brug for dig, så kom og syng med.

Vi mødes kl. 09:30 hver søndag i menighedssalen og øver os på dagens salmer godt ledsaget af Kaspers kyndige hænder på klaveret.

Vi ses ...