Velkommen

Velkommen til et nyt design på hjemmesiden. Det er stadig under udvikling, så driftsforstyrrelser kan forekomme.(For English select the "choose language" button at the upper right corner - still under construction)
Mvh hjemmesideteamet.

Kommende messer:  

Mandag d. 18. juli: Kl. 18:00
Tirsdag d. 19. juli:  Kl. 18:00
Onsdag d. 20. juli:  Kl. 10:00 + laudes (tilbedelse og rosenkrans kl. 9:00)
Torsdag:  Ingen messe
Fredag  d. 22. juli:  Kl. 17:30 Tilbedelse, kl. 18.00 Messe
Lørdag  d. 23. juli:   Kl. 17.00: Søndagsmesse.  
Søndag d. 24. juli: Kl. 10.00 Højmesse.

Meddelelser:

Menighedsrådet har holdt konstituerende møde. (Se nederst på denne side).

Opdateret med brev til menigheden fra Biskop Czeslaw Kozon  (nedenfor)

 

Mulighed for skriftemål i anledning af Barmhjertighedens år:
Fredag før Messen 17.00 - 17.30, Lørdag før Messen 16.30 - 17.00 og Søndag før Messen 09.00 - 09.45 

Biskop Czeslaw Kozons brev til menigheden. Oplæst ved messen d. 19. juni 2016: 

( A translation is available at the English section.)

 

København, den 17. juni, 2016,


Kære Sankt Pauls menighed,

   I et godt stykke tid har der i Sankt Pauls menighed eksisteret en række samarbejdsproblemer, som bl.a. resulterede i, at fire medlemmer og en suppleant fra det tidligere menighedsråd nedlagde deres hverv. I samråd med pastoralrådets forretningsudvalg nedsatte jeg et forvaltningsråd bestående af tre medlemmer med John-Erik Stig Hansen som formand.
   Udover at være behjælpelig med at menighedens daglige drift kunne fortsætte har det også været forvaltningsrådets opgave at forberede valget af et nyt menighedsråd, som skal fungere til udgangen af indeværende mandatperiode, som udløber i 2018.
     Valget til det nye menighedsråd er fastsat til søndag den 26. juni. Det glæder mig, at så mange medlemmer af menigheden har stillet op til valget, og jeg siger tak for denne beredvillighed. Jeg opfordrer alle valgberettigede i menigheden til at deltage i valget næste søndag og således hjælpe med til, at det nye råd virkeligt kommer til at repræsentere alle i menigheden.
      Når det nye råd er valgt og har konstitueret sig, beder jeg alle i menigheden om loyalt at støtte det nye råd og samarbejde med det og præsterne. Der har uundgåeligt været en del sårede følelser, vrede og frustration hos nogle; men jeg beder om, at man gensidigt i en sand kristen tilgivelsens ånd forsøger at lægge alt dette bag sig og samtidig afstår fra alle handlinger og udtalelser, som holder liv i eller sætter gang i stridigheder, således at præsterne, det nye menighedsråd og alle i menigheden får chancen for en frisk start med udsigt til et frugtbart samarbejde og skabelsen af et godt og inkluderende fælleskab til fremme af menighedens vækst og trivsel.

    Jeg siger tak til alle, - præster og menighedsmedlemmer - som tidligere har bidraget til denne proces, og her på det sidste også det afgående forvaltningsråd.

     Med forsikring om forbøn samt de venligste hilsener

 

                                                                                                              +Czeslaw

 

Menighedsrådet:

Menighedsrådet har nu konstitueret sig sådan:

Formand: Miên Ngoc Dang
Næstformand: Preben Jensen
Sekretær: Thuy Hoang Dinh
Kim Ngoc Hoang
Diana Naaman
Mona Nasri
Elsbieta Barbara Potrykus

Suppleanter:
1. suppleant: Joseph Ngoc Lam Ngo
2. suppleant: Mary Arulappu
3. suppleant : Svend Mejer