Velkommen

Velkommen til et nyt design på hjemmesiden. Det er stadig under udvikling, så driftsforstyrrelser kan forekomme.(For English select the "choose language" button at the upper right corner - still under construction)
Mvh hjemmesideteamet.

Kommende messer:  

Mandag d. 29. august: Kl. 18:00
Tirsdag d. 30. august:  Kl. 18:00
Onsdag d. 31. august:  Kl. 10:00 + laudes (tilbedelse og rosenkrans kl. 9:00)
Torsdag:  Ingen messe
Fredag  d. 2. september:  Kl. 17:30 Tilbedelse, kl. 18.00 Messe
Lørdag  d. 3. september: Kl. 13.00: Barnedåb (Silvia). Kl. 17.00: Søndagsmesse, Kl. 19.00: Eucharisti for alle med kommunitetet fra Den Neokatekumenale Vandring.  
Søndag d. 4. september: Kl. 10.00 Højmesse. (Katekesens søndag).

Meddelelser:

Fra Kalenderen:
Søndag d. 4. september:
Forældremøde for firmelseshold: kl. 11.20
Undervisning for 1. kommunikanter starter: kl. 11.20
Onsdag d. 7. september: Undervsining for firmelseshold. kl. 16.30 - 18.00
Mandag d. 11. september: Bibelmøde for unge kl. 15.30 - 17.00

Referat af menighedsrådets møde nr. 2 er lagt på.


Fra Sankt Pauls skole:
Vi har en ledig plads i kommende 7.a -
Henvendelse til: Tlf. 4352 1959
eller mail: ebm@sanktpaulsskole.dk


Mulighed for skriftemål i anledning af Barmhjertighedens år:
Fredag før Messen 17.00 - 17.30, Lørdag før Messen 16.30 - 17.00 og Søndag før Messen 09.00 - 09.45 

Biskop Czeslaw Kozons brev til menigheden. Oplæst ved messen d. 19. juni 2016: 

( A translation is available at the English section.)

 

København, den 17. juni, 2016,


Kære Sankt Pauls menighed,

   I et godt stykke tid har der i Sankt Pauls menighed eksisteret en række samarbejdsproblemer, som bl.a. resulterede i, at fire medlemmer og en suppleant fra det tidligere menighedsråd nedlagde deres hverv. I samråd med pastoralrådets forretningsudvalg nedsatte jeg et forvaltningsråd bestående af tre medlemmer med John-Erik Stig Hansen som formand.
   Udover at være behjælpelig med at menighedens daglige drift kunne fortsætte har det også været forvaltningsrådets opgave at forberede valget af et nyt menighedsråd, som skal fungere til udgangen af indeværende mandatperiode, som udløber i 2018.
     Valget til det nye menighedsråd er fastsat til søndag den 26. juni. Det glæder mig, at så mange medlemmer af menigheden har stillet op til valget, og jeg siger tak for denne beredvillighed. Jeg opfordrer alle valgberettigede i menigheden til at deltage i valget næste søndag og således hjælpe med til, at det nye råd virkeligt kommer til at repræsentere alle i menigheden.
      Når det nye råd er valgt og har konstitueret sig, beder jeg alle i menigheden om loyalt at støtte det nye råd og samarbejde med det og præsterne. Der har uundgåeligt været en del sårede følelser, vrede og frustration hos nogle; men jeg beder om, at man gensidigt i en sand kristen tilgivelsens ånd forsøger at lægge alt dette bag sig og samtidig afstår fra alle handlinger og udtalelser, som holder liv i eller sætter gang i stridigheder, således at præsterne, det nye menighedsråd og alle i menigheden får chancen for en frisk start med udsigt til et frugtbart samarbejde og skabelsen af et godt og inkluderende fælleskab til fremme af menighedens vækst og trivsel.

    Jeg siger tak til alle, - præster og menighedsmedlemmer - som tidligere har bidraget til denne proces, og her på det sidste også det afgående forvaltningsråd.

     Med forsikring om forbøn samt de venligste hilsener

 

                                                                                                              +Czeslaw

 

Menighedsrådet:

 

Meddelelse fra menighedsrådet vedr. det frivillige arbejde:

(Translation available in the English section.)


Kære menighed,

Vores kirke er en af de smukkeste katolske kirker i Danmark. Vi har et stort indendørs og udendørs areal, som skal udvikles og vedligeholdes.
Vi har også en  menighed med mange forskellige  kulturer, som er en styrke i vores fælles kærlighed og tro i den katolske form.
Det er kun mirakler, som automatisk kan skabe en smukke omgivelser. Men også mirakler kræver lidt arbejde.
Vi skal stå sammen og med fælles indsats  bevare de værdier af vores kristelige kirkeliv, som vi har bygget op igennem mange år
De værdier, som vi har  i  menigheden, skal ikke forfalde. Derfor har vi brug for at alle giver en hånd og støtter hinanden i de opgaver, der nu er. Menighedsrådet er klar til at koordinere  og støtte  alle de frivillige i deres arbejde for det fælles bedste.
Den katolske Kirke bygger på menighedens ”fulde, bevidste og aktive deltagelse.” Det er hele kirkens folk, der fejrer hver Messe i sin kirke, som er ”det højdepunkt, som Kirkens gerning stræber hen imod, og samtidigt den kilde, hele dens kraft strømmer fra.” (Vat II, Sacrosanctum Concilum nr. 10)
Menighedsrådet vil gerne gøre et stykke arbejde for, at dette kan lykkes.
Vi begynder nu på at omorganisere det frivillige arbejde - i form af selvstændige arbejdsgrupper. Rigtig mange løser i forvejen vigtige opgaver i menighedens, men vi vil gerne have endnu flere tilmeldinger og gøre alle aktiviteterne synlige.
Vi vil gerne bede jer om at udfylde og indsende nedenstående skema, så vi kan danne os et overblik.
Selvom  I allerede har en eller flere tillidposter, eller måske ikke har  mulighed for at hjælpe lige nu, bedes I  udfylde nedenstående skemaet og sende det til menighedsrådet.
Vi regner med at skulle kommunikere digitalt, derfor har vi brug for email adresser og telefon nr. på så mange som muligt.

Skemaet  kan sendes til menighedsrådet på flere måder:
1. Du kan aflevere det udfyldte skema i menighedsråds - postkassen i våbenhuset.
Postkassen tømmes mindst en gang hver søndag efter kl. 12:00.
2. Eller du kan scanne eller fotografere skemaet og maile til Mien Dang på adressen: miendn@yahoo.dk.
Skemaet bedes aflevere senest søndag den 7. august kl. 11:30.
Når menighedsrådet har modtaget alle skemaer, vil vi danne forskellige arbejdsgrupper, som skal tage sig af opgaverne.

Når menighedsrådet har holdt møde udsender vi information om det forskellige grupper og opgaver.
Vi ser frem til et godt samarbejde for vores fælles menighed.

Må gud velsigne vores arbejde

Med kærlig hilsen
Mien Dang
Menighedsråds formand

Hvis du mangler  et skema, kan du  downloade det fra vores hjemmeside eller maile til: miendn@yahoo.dk - så sender vi et til dig.