Velkommen til Sankt Pauls kirkes hjemmeside.
(For information in English please select the "choose language" button.)

 

Messetider:

Kommende messer: 

Mandag d. 16. januar : Kl. 18.00: Messe 

Tirsdag d. 17. januar: Kl. 11.30: Tilbedelse og rosenkrans Kl. 12.00: Messe (KÆK)

Onsdag d. 18. januar: Kl. 9.00: tilbedelse og rosenkrans.
Kl. 10.00: Messe. 

Torsdag d. 19. januar: Ingen messe.

Fredag d. 20. januar: Kl. 17.30: Tilbedelse. Kl. 18.00: Messe.

Lørdag d. 21. januar:  Kl. 12.00 Bryllup (Judelyne og Thomas) Kl. 17.00: Søndagsmesse.
kl. 19.00 : Messe (kommunitet)

Søndag d. 22. januar: Kl. 10.00: Højmesse. Katekese under kirkekaffen (Se opslag længere nede).


 

 

Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Lørdag før Messen 16.00 - 16.45  eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

Meddelelser


Siden er opdateret med:

Opslag om Neokatekumenal katekese for voksne.

Opslag om katekese for små børn.

Opslag om Bibel katekese efter messen

Opslag om Bibel - møde for de unge

KÆK datoer.

Opslag om kirkekoret  (Se længere nede).

Opdateret med referat af menighedsrådets møde nr. 6 (december).

Menighedsrådet har fået en mailkonto:

Besked til menighedsrådet kan sendes til :  sktpaulskirke@gmail.com.
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Se også punktet "kontakt"

Neokatekumenal katekese for voksne.

 

Den 13. februar starter en neokatekumenal katekese for voksne, som afholdes hver mandag og onsdag fra kl. 19:00 til ca. kl. 20:00 (medmindre andet meddeles). Katekesen afsluttes med en retræte, fra fredag den 31. marts aften til søndag den 2. april eftermiddag.


De personer som ønsker at fortsætte efter katekesen vil være velkomne i det allerede eksisterende kommunitet.


Datoer for katekese forløbet:
Mandag den 13. februar kl 19:00
Onsdag den 15. februar kl. 19:00
Mandag den 20. februar kl 19:00
Onsdag den 22. februar kl. 19:00
Mandag den 27. februar kl 19:00
Torsdag den 2. marts kl. 19:00 (bemærk! katekesen er flyttet til torsdag pga. den 1. marts er askeonsdag)
Mandag den 6. marts kl 19:00
Onsdag den 8. marts kl. 19:00
Mandag den 13. marts kl 19:00
Onsdag den 15. marts kl. 19:00
Mandag den 20. marts kl 19:00
Onsdag den 22. marts kl. 19:00
Mandag den 27. marts kl 19:00
Onsdag den 29. marts kl. 19:00
Fredag den 31. marts kl. 19:00 Afslutningsretræte (Fra fredag aften til søndag eftermiddag)

KÆK - Datoer foråret 2017

 

Tirsdag d. 17. januar

Tirsdag d. 21. februar

Tirsdag d. 21. marts

Tirsdag d. 18. april 

Tirsdag d. 16. maj

Alle dage starter vi med tilbedelse kl. 11.30, derefter messe.

 

Kærlig hilsen

Eva 26 48 11 17

Lisbeth 29 60 27 49

Bibelmøde - Katekese for de unge

Datoer:

Søndag d. 12/2
Søndag d. 12/3
Søndag d. 14/5
Søndag d. 11/6

Det er GRATIS - for yderligere oplysninger henv. til p. Samuele (se kontakt)

Program:
kl. 15.00: Ankomst og velkomst

kl. 15.30: Veje i bibelen (Scrutatio)

kl. 16.30: Erfaring og katekese

kl. 17.15: Pause

kl. 17.45: Aftenbøn og tilbedelse

kl. 18.30: Fællesspisning.

Katekese for de små børn med deres forældre.

Følgende søndage holder P. Samuele katekese efter messen, fra kl. 11.30 - ca. kl. 12.00 for alle de børn, som ikke skal til 1. kommunionsundervisning. Forældrene er velkomne til at komme med sammen med deres børn.

Søndag d. 5 februar kl. 11.30
Søndag d. 5. marts kl. 11.30
Søndag d. 2. april kl. 11.30
Søndag d. 7. maj kl.11.30
Søndag d. 4. juni kl. 11.30

P.S. Programmet kommer senere!

Bibel katekese under kirkekaffen

Følgende søndage vil P. Samuele holde en halv times katekese om bibelen under kirkekaffen:

Søndag d. 22 januar kl. 11.30
Søndag d. 19 februar kl. 11.30
Søndag d. 19 marts kl. 11.30
Søndag d. 23 april kl. 11.30
Søndag d. 21 maj kl. 11.30
Søndag d. 18 juni kl. 11.30

PS. Programmet kommer senere !

Kirkens kor :

 

Vi har brug for dig, så kom og syng med.

Vi mødes kl. 09:30 hver søndag i menighedssalen og øver os på dagens salmer godt ledsaget af Kaspers kyndige hænder på klaveret.

Vi ses ...