Fra opslagstavlen:

...

Faste messetider:

Mandag: kl. 18.00: Messe.

Tirsdag:  kl. 18.00 :Messe. 

Onsdag:
Kl. 9.00: Tilbedelse og rosenkrans. 

Kl. 10.00: Messe
 

Torsdag:  Ingen Messe.


Fredag: Kl. 17.30: tilbedelse. Kl. 18.00: Messe
 

Lørdag: Kl. 17.00: Søndagsmesse.

Søndag: Kl. 10.00: Højmesse.

 

Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00

 

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Søndag før Messen eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

Pilgrimsrejse til det Hellige Land 2019

Pilgrimsrejse til det Hellige Land 2019:
p. Quang har sammen med Ridderorden af Den Hellige Grav i Jerusalem planlagt en pilgrimsrejse til Det Hellige Land i perioden 10.-18. august 2019, hvor vi har base hos de franciskanske søstre (“De Hvide Søstre”) i Jerusalem. Formålet med pilgrimsrejsen er åndeligt at besøge Det Hellige Land, men også at vise de lokale kristne at vi som katolikker tænker på dem og i ånden er med dem.

Program:
Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men vil i store træk bygges op omkring at have en base i Jerusalem, hvorfra vi med bus tager på dagsture ud til områdets hellige steder. Her fejrer vi messe og følger Jesus’ fodspor og liv. Det vil være muligt at fordybe sig i byen Jerusalem, indsnuse den specielle atmosfære og spirituelt gennemleve Herrens lidelse og genopstandelse.  

Det vil være muligt at få en medalje "Jerusalem Pilgrimskors", udstedt af Pave Leo XIII, som kun kan erhverves under en pilgrimsrejse til Det Hellige Land og ved personligt fremmøde i Jerusalem. Det kommer i tre klasser: guld, sølv og bronze, som må kun bæres ved kirkelige handlinger, i processioner, på pilgrimsrejser eller ved tilstedeværelse af paven. Læs mere www.custodia.org.

Tilmelding og pris
Man tilmelder sig til Frode Lundsteen Hansen, Va.H.G, enten ved personlig henvendelse efter søndagens højmesse eller pr e-mail på mr-formand@sa-st.dk.
Prisen per person er 9.999 kr per person, som dækker over flyrejse og indkvartering med fuldpension, bustransport og adgang til udgravningerne ved Sydmuren. Såfremt der måtte være udsving i valutakursen DKK/USD på mere end 5%, kan der forekommer en justering i prisen.

Betaling
Tilmelding er først gældende fra indbetaling af første rate på 5.000 kr. på bankkonto: 4120519794 mærke “Pilgrimsrejse”.
Næste rate på 3.000 kr. skal indbetales 1. februar 2019 og sidste rate på 1.999 kr. 1. april. Alle indbetalte beløb kan ikke refunderes uanset årsag. Man opfordres derfor til at undersøge vilkårene for ens syge- og rejseforsikring.

 

Kontakt

Besked til menighedsrådet kan sendes til:  sktpaulskirke@gmail.com
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Bemærk: mails bliver ikke sendt til præsterne! Vil man skrive til præsterne, brug venligst deres e-mail adresse.

Om kirkeskat.

Se  menupunktet kirkeskat, hvor du kan tilmelde dig on-line eller downloade en formular.

Kirkens kor :

 

Vi har brug for dig, så kom og syng med.

Vi mødes kl. 09:30 hver søndag i menighedssalen og øver os på dagens salmer godt ledsaget af Kaspers kyndige hænder på klaveret.

Vi ses ...