Streaming af messer og andagter

Flg. Messer og andagter bliver streamet på Youtube:

 • onsdag 1. april: tilbedelse med rosenkrans fra kl 9 og messe kl 10
 • fredag 3. april: Korsvejsandagt fra kl. 17.15 og Messe kl 18.00
 • søndag 5. april, Palmesøndag:
  Messe kl 10 med velsignelse af palmegrene.
  (Palmegrenene vil blive lagt foran våbenhuset, så at dem der vil, kan hente dem i løbet af søndag og kommende dage).

Messerne kan ses, ved at trykke her  Messe (åbner i et nyt vindue)

OBS! Kirken holdes lukket.

Kirkerne må desværre  holdes lukket.
Biskoppens skrivelse:

Kære medbrødre,

   Som forventeligt giver coronapandemien anledning til løbende opfølgning på bestemmelser, der skal begrænse smitterisikoen. I går fik I via bispekontoret tilsendt Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse af 17. marts d.å. om forbud mod større forsamlinger mm. Den indeholder bl.a. bestemmelsen om, at offentlige kultur- kirke- og fritidsinstitutioner skal holde deres lokaler  lukkede for offentligheden (§ 5 stk. 1). I § 5, stk. 2 nævnes undtagelser (begravelser, dåb og vielser). Selv om kun folkekirken nævnes, har vi i andre henseender valgt at følge dens linje m.h.t. f.eks. aflysning af offentlige messer.
   Selv om de offentlige messer er aflyst, har man mange steder holdt kirkerne åbne for at give folk mulighed for at komme og bede, tænde lys mm., når det nu ikke var muligt at komme til messe. Hensigten med bekendtgørelsens ordlyd er entydig – at  kirker, henunder også vore - skal holdes lukket. Efter at have konsulteret juridisk ekspertise synes der ikke at være mulighed for fravigelse af denne bestemmelse. Så smerteligt det end er, betyder det, at der nu heller ikke kan  være fri adgang til vore kirker til privat bøn og andagt, hvorfor de foreløbigt skal holdes lukket.
   Ministeriets bekendtgørelsen gælder indtil 30. marts d.å. Herefter bliver der måske mulighed for ændring af forholdsreglerne, som dog til den tid også sagtens kan blive strengere, da den videre udvikling af pandemien er uforudsigelig. Jeg vil bede jer formidle ovenstående bestemmelse videre til jeres sognebørn, enten ved opslag eller ved direkte henvendelse til dem, der regelmæssigt har benyttet sig af, at kirkerne var åbne.

    Jeg håber, at I på andre måder åndeligt kan opmuntre de mennesker, som er betroet til jeres omsorg, og siger jer tak for de mange initiativer, I har taget. Mange af dem har  dog været afhængige af, at kirkerne fortsat var åbne.

                       Med ønsket om Guds velsignelse i denne udfordrende tid samt de venligste hilsener

                                                                            +Czeslaw

Live streaming af Messer fra Domkirken.

Sankt Ansgars kirke (domkirken) streamer søndagsmessen.

Messen kan ses her (åbner i et nyt vindue). Der er også mulighed for at se tidligere messen under punktet 'arkiv'. Dagens messe bliver senere tilgængelig her.

Når man nu ikke kan komme til messe om søndagen. Biskoppens skrivelse.

   De stærke bestræbelser på at begrænse følgerne af coronaepidemien har ført til drastiske forholdsregler i både de civile og det kirkelige liv. Udover at tage de nødvendige hygiejniske hensyn opfordres vi til mindst mulig fysisk kontakt og til kun at mødes i mindre grupper. Mange at disse tiltag har skullet gøres hurtigt og fra den ene dag til den anden.

    Som allerede meddelt er den naturlige deltagelse i søndagsmessen også blevet så godt som umuliggjort, fordi alle offentlige messer i bispedømmet indtil videre er indstillet. Vi har haft travlt med at fokusere på det, der ikke kan lade sig gøre og ikke foreslået mange alternativer. Det er ikke helt godt nok, så derfor bringes der her nogle forslag til, hvordan man kan markere søndagen, selv om man ikke kan komme til messe.

 

Alternativer til deltagelse i søndagsmessen

    Søndagen er ugens hviledag og skal i særlig grad også helliges Gud og vort åndelige liv. Deltagelse i søndagsmessen er den vigtigste måde at gøre dette på, når man ikke er forhindret i det. Dog kan og bør man også markere søndagen som helligdag, selv om kan ikke kan komme til messe. Det kan ske ved

 

 1. at følge livestreamingen af messerne i domkirken på www.katolsk.dk
 2. på tv, radio og computer at følge én af de mange transmitterede messer på udenlandske både kirkelige og verdslige kanaler.
 3. individuelt, men ikke mindst som familie at samles i bøn og oplæsning af søndagens liturgiske læsninger, som kan findes på nettet eller i bispedømmets liturgiske kalender.

 

     Ingen af disse forslag gør det muligt at deltage i eukaristien, hvilket nok er det største savn. Dog behøver man ikke at være helt uden eukaristisk kontakt med Kristus. Kirken kender og anbefaler, hvad der kaldes ”åndelig kommunion,” som består i, at man i bøn bekender sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og udtrykker ønsket om og længslen efter at være forenet med ham.

     På side 484-491 i ”Bønnebog for Den katolske Kirke” findes der et stor udvalg af kommunionsbønner. En bøn ved åndelig kommunion findes på side 491-92 og lyder:

 

Herre, Jesus Kristus,

Du som er til stede i Altrets helligste Sakramente,

jeg tror på dig, jeg håber på dig, jeg elsker dig.

Lad intet skille mig fra dig,

lad alt føre til større fællesskab med dig;

lad min længsel efter dig komme for dagen i min kærlighed til dig

og til dem, jeg møder på min vej. Amen.

 

  Under den nuværende krise må vi undvære  mange berettigede goder. Må dette pålagte afsavn styrke vor påskønnelse af dem, ikke mindst deltagelsen i eukaristien og lade vor længsel efter den snart gå i opfyldelse. Lad dette være genstand for vor bøn sammen med bønnen for alle, som lider under coronavirussen, enten ved at være smittet med den eller være ramt af dens følger for menneskeligt samkvem.

 

København, den 14. marts, 2020

 

+Czeslaw

OBS! Førstekommunions undervisningen er AFLYST indtil videre.

Kalenderen for resten af perioden er nu opdateret. Se undervisning - første kommunion.

Aflysning. KÆK

Katolsk Ældre Klubs arrangementer er aflyst indtil videre, pga. forebyggelse af smitte ved Coronavirus.

Skolemesser 2019 - 20:

Skolemesse og skolegudstjenester

i Sankt Pauls Kirke 2019-2020

 

September:

 • Ons. 25. sept. Kl. 10 - skolemesse

Oktober:

 • Fred. 4. okt. kl. 10 - skolemesse
 • Tirs. 22. okt. Kl. 10 - skolemesse

November

 • Ons. 6 nov. kl. 10 - skolemesse
 • Tirs. 26 nov. Kl. 10 - - skolemesse

December

 • Man. 2. dec. Kl. 12 - økumenisk advents-gudstjeneste
 • Tirs. 17. dec. Kl. 10 – skolemesse
 • Tors. 19. dec. Kl. 18 – Krybbespil
 • Fred. 20. dec. Kl. 10 – Krybbespil

Januar:

 • Ons. 8. jan. kl. 10 - skolemesse
 • Fred. 25. jan. – Paulus dag - økumenisk gudstjeneste

Februar:

 • Fred. 7 feb. kl. 10 - skolemesse

Marts Aflyst

April:

 • Tors. 2. apr.. kl. 10 - skolemesse
 • Ons. 15. apr. – økumenisk påske-gudstjeneste
 • Tirs. 28. apr. Kl. 10 – skolemesse

Maj:

 • Tirs. 12. maj kl. 10 - skolemesse
 • Ons. 27 maj Kl. 10 - - skolemesse

Juni:

 • Ons. 3. juni - økumenisk pinse-gudstjeneste
 • Tirs. 16. juni Kl. 10 – skolemesse
 • Ons. 24. juni kl. 18. Dimissionsaften

Faste messetider: Kirken er for tiden LUKKET.

Mandag: Ingen Messe.

Tirsdag: kl. 18.00: Messe. 

Onsdag:
Kl. 9.00: Tilbedelse og rosenkrans. 

Kl. 10.00: Messe
 

Torsdag:  Ingen Messe.


Fredag: Kl. 17.30: tilbedelse. Kl. 18.00: Messe
 

Lørdag: Kl. 17.00: Søndagsmesse.

Søndag: Kl. 10.00: Højmesse.

 

Messe på Vietnamesisk: første lørdag i måneden kl. 17.00.

 

---------------------------------------

Mulighed for skriftemål :
Søndag før Messen eller efter aftale med sognepræsten. (Se punktet: kontakt)

Kontakt

Besked til menighedsrådet kan sendes til:  sktpaulskirke@gmail.com
eller lægges i postkassen i våbenhuset. Bemærk: mails bliver ikke sendt til præsterne! Vil man skrive til præsterne, brug venligst deres e-mail adresse.

Om kirkeskat.

Se  menupunktet kirkeskat, hvor du kan tilmelde dig on-line eller downloade en formular.

Kirkens kor :

 

Vi har brug for dig, så kom og syng med.

Vi mødes kl. 09:30 hver søndag i menighedssalen og øver os på dagens salmer godt ledsaget af Kaspers kyndige hænder på klaveret.

Vi ses ...